ENTRY FORM (JUNIOR HANDLING) FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

WYBÓR WYSTAWY - SELECTT SHOW:


Dane młodego prezentera / Information of Junior Handler:Imię i nazwisko młodego prezentera - Surname & Name of Junior Handler :


Grupa młodego prezentera - juniorhandling group:

data urodzenia młodego prezentera - date of birth JH
wpisz w formacie - example RRRR-MM-DD (rok-miesiac-dzień )


Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego dziecka


ODDZIAŁ w którym opłacona jest bieżąca składka członkowskiej
( rodzica, opiekuna prawnego niepełnoletniej osoby, pełnoletniego uczestnika konkursu lub uczestnicy konkursu, który ukończył 16 lat
(Only for PL users:):Dane psa / Dogs Information:

IMIĘ i przydomek - Dog's name:
prosz wpisywać IMIĘ DUŻYMI LITERAMI przydomek Małymi - w takiej formie jak w rodowodzie !!!


RASA - Breed:


Suka - Bitch       Pies - Dog


Nr rodowodu - Pedigree no ( PKR; w przygotowaniu, VDH, CMKU )Dane kontaktowe: / Contact data:

nr telefonu - telephone number:


e-mail


wpisz jeszcze raz adres mejlowy (enter e-mail again)

Niżej podpisany stwierdza, że znany jest mu regulamin Konkursu Młody Prezenter i zobowiązuje się do niego stosować.
Oświadczam, że opłacona została składka członkowska za rok bieżący.

W związku z aktualizacja polityki ochrony danych osobowych tzw (RODO)
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
gromadzonych w procesie przygotowywania wystaw psów rasowych .
więcej na temat naszej polityki RODO
Przypominamy , że wyrażenie zgody jest dobrowolne i jest niezbędne do zgłoszenia psa na wystawę.

Przesłanie podpisanego zgłoszenia zobowiązuje zgłaszającego do uiszczenia opłaty za psa, bez względu na to,
czy zostanie on doprowadzony do oceny.

I know and accept rules of Kynological Union Poland, also according Junior Handlin copetition
In connection with the update of the so-called Personal Data Protection Policy (RODO),
I consent to the processing of my personal data collected in the process of preparing dog
We would like to remind you that the consent is voluntary and is necessary to register the dog for the exhibition.
The sending of the signed entry form means that the exhibitor is oblidged to pay the fee for the dog,
no matter if it will/will not be presented to judgement.


NUMER KONTA:


Podpis (Zgoda) - signature
(rodzica, opiekuna prawnego, pełnoletniego uczestnika konkursu lub uczestnicy konkursu, który ukończył 16 lat)

uwaga wysyłanie formularza może potrwać kilka minut, zależy od wielkości załączonych plików i szybkosci serwera